Portfolio > Flows

Flow of The Ship of Theseus
Flow of The Ship of Theseus
6-7/8 x 6-7/8 x 2-7/8 inches
2018