Portfolio > Elastic Rhymes 2015-11

Goodbye Plato
Goodbye Plato
flashe + acrylic on canvas
37.5 x 37.5 x 3.25 inches
2014